Китаб аль-Фикх аль-акбар. كتاب الفقه الأكبر
Мулла Али аль-Кари, Абу Ханифа ан-Нуман бин Саабит аль-Куфи
Китаб аль-Фикх аль-акбар. كتاب الفقه الأكبر
Арабский 192 стр
Труд имама Абу Ханифы с комментариями Муллы Али аль-Кари.
Скачать PDF