1970
Хашия галя Марак аль-фалях шарх Нур аль-идах. حاشية على مراق الفلاح شرح نور الإيضاح
Ахмад бин Мухаммад бин Исмаиль ат-Тахтави
Хашия галя Марак аль-фалях шарх Нур аль-идах. حاشية على مراق الفلاح شرح نور الإيضاح
Арабский 621 стр
Скачать PDF